Pilloxa
ABOUTCONTACTCAREERS

Bruksanvisning

1. Garanti

Skulle något fel i Pilloxa Pillbox uppstå, bör du i första hand kontakta Pilloxa för support. Om problemet inte kan lösas, åtar sig Pilloxa att reparera eller byta ut varan under förutsättning att fel rapporterats inom 24 månader från leveransdagen.

Pilloxa ansvarar inte för fel som uppstår genom felaktig användning av Pilloxa Pillbox, såsom yttre våld, vatten och fukt, stark värme eller kyla eller annan påverkan som inte kan anses rimlig med hänsyn till produktens tänkta användning.

2. Tekniska data

Dimensioner: 168 mm * 91 mm * 22 mm

Vikt: 250 gram

Volym: 5,7 ml (dosfack)

Batterityp: interna laddningsbara AAA Ni-Mh

Strömförsörjning: 5 V DC, minst 300 mA, mikro-USB anslutning

Tillåtna laddare: 100-240 V AC, 50-60 Hz, minst 300 mA

3. Produktbeskrivning

Pilloxa Pillbox är ett medicintekniskt system för att hjälpa till och underlättar med medicinering i vardagen.

Pilloxas produkt består av följande delar:

 • Pillbox, en smart pillerlåda där du kan lagra piller i dosformat. Pillboxen mäter med sina inbyggda sensorer förekomst av piller i varje dosfack och skickar datan till mobilapplikationen och Pilloxa molnet. PIllboxen visar användaren till rätt dosfack i rätt tid genom olika lampor som är placerade bredvid varje dosfack. Varje dosfack är märkt med en kombination av bokstav och nummer A1 till A7 för västra raden samt B1 till B7 för högra raden. Samma kombinationen kommer att användas i appen när det refereras till ett specifikt dosfack.
 • Pilloxa-appen som installeras på en smartphone och används för att visualisera, spara och personalisera information kring medicinering och data från Pillboxen.
 • Pilloxa-moln som lagrar på ett anonymiserat och säkert sätt datan
 • En mikro-USB - USB sladd för att ladda Pillboxen med en CE-märkt USB-laddare (inte inkluderad)

4. Introduktion

Medicinen doseras i Pillboxen med 14 dosfack. Maximalt antal dagliga påminnelsepunkter är 14. Genom Pilloxa-appen kan användare lägga in mediciner som den tar vardagligen i en lista som matas in och lagras i appen. Varje medicin kan associeras med olika dostider. Dostiderna sätts upp av användaren i Pilloxa-appen. Pillboxen kommer att tända ljuset brevid dosfacket när det är dags att ta dosen. Om användaren inte tar ut sin dos inom 30 minuter (eller tid satt att användaren), kommer Pilloxa-appen notifiera användaren. En ytterligare notifikation skickas om dosfacket inte töms 2 timmar efter dostiden (eller tid satt att användaren). Datan om följsamheten lagras i Pilloxa-appen och Pilloxa-molnet och presenteras i en dashboard. Där kan användaren ha tillgång till en kalendervy som visualisera om medicinerna togs i tid/sent/aldrig. När Pillbox är tom kommer användaren blir notifierad om detta, samt kunna få stöd inför påfyllning i Pilloxa-appen. Pilloxa-appen får informationen om läkemedel och dostider som skrevs i av användaren och presenterar det i ett överskådligt format för att underlätta påfyllningen.

5. Kom igång

Pilloxa Pillbox är kompatibel med smartphones som har iOS eller android som operativsystem. Om du har frågor angående kompatibilitet kontakta oss på support@pilloxa.com

Packa upp Pillbox och placera den plant på ett bord. Sätt i USB-sladden mellan Pillbox (mikroUSB-plugg) och din valda laddaren (USB-plugg). Låt Pillbox vara ansluten över natten för att säkerhetsställa fulladdning. Pillbox ska laddas regelbundet enligt instruktionerna.

Nu är du redo för att ladda ner Pilloxa-appen.

6. Ladda ner appen

Steg 1: Gå till Google Play Store eller App Store
Steg 2: Sök efter Pilloxa
Steg 3: Ladda ner appen, läs användarvillkor

7. Skapa konto

Steg 1: Öppna appen och tryck på Skapa konto
Steg 2: Fyll i dina uppgifter och tryck på Skapa konto
Steg 3: Fyll i dina personliga uppgifter och tryck på Fortsätt
Steg 4: Anslut till din Pillbox

8. Batteriladdning

Vid påfyllning av läkemedel och/eller en gång i veckan, sätt i mikroUSB kabeln i uttaget. När batteri laddas kommer ett pulserande grönt ljus tändas på kortsidan under laddningen. Låta dosetten ladda över natten för att få optimalt resultat.

9. Batteristatus

När batteri är nästan urladdat kommer ett pulserande rött ljus tändas på kortsidan för att indikera att batteriet behöver laddas. Batteriet bör laddas inom 24 timmar från när ljuset tänds för att garantera optimal användning av Pilloxa Pillbox.

Om appen har varit ansluten till Pillboxen så kommer även appen att notifiera om att batteriet är lågt

10. Ta dos

Steg 1: När det är dags att ta din nästa dos och du vill veta i vilket dosfack du ska ta medicinerna ifrån, tryck på en gång på multifunktionsknappen (i mindre än en sekund).
Steg 2: Om det är redan dags att ta dosen, kommer ett ljus att tändas bredvid rätt dosfack

11. Rengöring

Rengöring görs varje vecka eller vid behov med hjälp av en fuktig trasa. Använd inte några som helst lösningsmedel. Produkten kan inte rengöras under rinnande vatten eller i diskmaskinen.

Förvara inte enheten på:

 • Platser som är utsatta för direkt solljus.
 • Platser som är utsatta för höga temperaturer och hög luftfuktighet.
 • Våta eller fuktiga platser där det finns risk att enheten kommer i kontakt med vatten.
 • Dammiga platser.
 • I närheten av eld eller öppna lågor.
 • Platser som utsätts för stark vibration.
 • Platser som utsätts för starka elektromagnetiska fält.
 • Platser som utsätts för alla sorters kemikalier och lösningsmedel

12. Varningar

 • Pilloxa Pillbox tar inte ansvaret över användarens medicinering och är inte avsedd för ersättning av användarens minne.
 • Användare ska kunna sköta sin medicinering själv eller, gällande barn, att medicinering sköts av vårdnadshavare.
 • Användaren ska äga och kunna använda en kompatibel smartmobil samt hantera appar på smartphone.
 • Användaren ska inte lida av en demenssjukdom, svårare neurologisk sjukdom eller annan kognitiv funktionsnedsättning som medför problem att förstå instruktioner.
 • Pilloxa Pillbox ska användas enbart med läkemedel som är lämpliga att förvara i en dosett.
 • Barn ska inte tillåtas tillgång till produkten utan övervakning av vårdnadshavare.
 • Kontakta alltid din läkare om du upplever hälsoförändringar.
 • Förvaras utom räckhåll för spädbarn, småbarn och djur för att undvika stryprisker med den medföljande USB-sladden

13. Miljökrav

Driftstemperatur: +5 C till +35 C

Driftsluftfuktighet: 15% till 90%, icke-kondenserande.

Driftslufttryck: 700 till 1060 hPa

Förvaringstemperatur: +10 C till +35 C

Förvaringsluftfuktighet: 15% till 90%, icke-kondenserande.

Förväntad livslängd: 2 år.

Hållbarhet: 2 år.

14. Tillverkarens kontaktuppgifter

Pilloxa AB

Östgötagatan 73b,

116 64 Stockholm

Sverige

http://pilloxa.com

support@pilloxa.com

15. Återvinning

Återvinn din Pilloxa Pillbox online eller på Återvinningscentraler nära dig. Om du lämnar den hos oss återvinner vi materialet på ett ansvarsfullt sätt. Pillbox ska återvinnas som elektroniskt avfall enligt lokala föreskrifter.

Pilloxa återvinning

El-Kretsen

Webben: http://www.el-kretsen.se